WSO2 API Manager

Opšte karakteristike

WSO2 API Manager je sveobuhvatno open source rešenje za razvijanje, kodiranje, integraciju i upravljanje interfejsima za razvoj aplikacija (API) bilo lokalno, bilo na cloud-u, uključujući tu i hibridne arhitekture. WSO2 je od početka svog poslovanja posvećen konceptu otvorenog koda i punoj transparentnosti, a API Manager je odličan primer rezultata takvog pristupa.

Software, modals

Upravljanje interfejsima za razvoj aplikacija (API)

Svaki developer aplikacija radi u okvirima zadatim radnim okruženjem i arhitekturom sistema za koji razvija softver. Sam interfejs za programiranje aplikacija (API) je skup ograničenja i protokola za razvoj i integraciju aplikativnih rešenja, odnosno način na koji dva ili više softverskih rešenja mogu da komuniciraju međusobno. Nisu namenjeni, dakle, ljudskom korisniku, koliko mašinama. Ako developer razvija softverska rešenja u više različitih radnih okruženja, odnosno, ako je potrebno povezati više softverskih rešenja u jedno integrisano rešenje prilagođeno naročito zahtevnom korisniku poput državnog organa ili međunarodne korporacije, nužna je upotreba softvera za upravljanje API-jima.

WSO2 je naročito ponosan na svoj API Manager. On obezbeđuje širok raspon funkcionalnosti, poput upravljanja, bezbednosti i analitike, a podržava i veliki broj tipova API-ja: REST, SOAP, GraphQL, WebSockets i WebHooks, između ostalih.

Otvorenost koda

Kao što se može očekivati od open source rešenja, osnovna verzija softverskog rešenja nudi sve potrebne funkcionalnosti, ali svaka izmena znači i gubitak garancije za kvalitet koda. Model poslovanja WSO2 zasnovan je, upravo iz tih razloga, na potpunoj transparentnosti koda kao garanciji kvaliteta i robusnosti, ali i na kvalitetnoj i profesionalnoj korisničkoj podršci koja servisira zahteve svakog pojedinačnog developera i potrebama svakog korisnika, što rezultira namenski kreiranim rešenjima izrađenim po meri.

Kombinacija otvorenosti koda i fleksibilne korisničke podrške omogućuje svakom developeru da za svog klijenta obezbedi rešenje koje u potpunosti odgovara njegovim potrebama.

Transparentnost

Open source rešenje

Fleksibilnost

Podržava sve najčešće API-je

Okrenutost integraciji

API na klik

Analitika

Pristup detaljnim podacima o performansama