AET ConsentID

ConsentID je rešenje za autentikaciju i digitalno potpisivanje razvijeno pre svega za potrebe poslovnih korisnika. Međutim, AET je ovu svoju aplikaciju osmislio tako da je primenljiva na širok spektar situacija i za različite profile korisnika. ConsentID obezbeđuje efikasnu i bezbednu multifaktorsku autentikaciju svuda gde je ona potrebna i korisna.

Šta je multifaktorska autentikacija

Multifaktorska autentikacija je način obezbeđenja komunikacija korisnika digitalnih usluga. Korisniku se omogućuje pristup nekoj aplikaciji ili internet sajtu uz lozinku i najmanje jedan drugi način potvrde identiteta. Sama lozinka se može izgubiti ili do nje mogu doći nesavesni akteri preko ilegalnih trgovaca korisničkim podacima. Sa multifaktorskom autentikacijom, pristup nekoj usluzi uslovljen je najmanje još jednim dokazom o autentičnosti identiteta (faktorom).

Dodatni faktor identiteta može biti neki predmet (ključ, kartica), neko znanje specifično za korisnika (PIN), ili neka fizička karakteristika korisnika (otisak prsta). Multifaktorska ili dvofaktorska autentikacija (MFA, 2FA) predstavlja minimalni standard bezbednosti digitalnih usluga.

Kako radi ConsentID

ConsentID koristi korisnikov mobilni telefon i jedinstveni PIN kao dodatne faktore autentikacije. Korisnik se preko uređaja po izboru poveže sa nekom digitalnom uslugom sa svojim korisničkim imenom i pošalje serveru ConsentID zahtev za pristupom. Server tada šalje poruku korisnikovom mobilnom uređaju tražeći od korisnika jedinstveni PIN. Pošto korisnik unese PIN, dobija pristup usluži koju štiti ConsentID.

Bezbednost

Globalni standard komunikacija

Fleksibilnost

Podrška za razne profile korisnika

Lakoća upotrebe

Jednostavnost za korisnika

Dostupnost

Dostupna za Android i Apple uređaje