THALES IDBridge K50

Token IDBridge K50 kompanije THALES je kompaktan USB ključ, otporan na neovlašćen pristup, koji nudi funkcionalnost dinamičnih pametnih kartica u kombinaciji sa USB vezom.

Dvofaktorska autentikacija

Dvofaktorska autentikacija znači da se svaki korisnik identifikuje dvama različitim podacima. Jedan je obično lozinka, dok se drugi odnosi na nešto što korisnik jeste (poput otiska prsta ili skena rožnjače), ili nešto što korisnik ima, kao što je mobilni uređaj, token ili ključ. IDBridge K50 je uptavo takav ključ, odnosno identifikacioni faktor.

THALES-ov IDBridge K50 je veličine običnog USB stika, upakovan u robusno kućište otporno na neovlašćen pristup. Njegova USB veza je naročito korisna u svim onim slučajevima kada čitači pametnih kartica nisu dostupni ili nisu pogodni za upotrebu. Ovo znači da će samo ovlašćeni korisnici moći da sprovedu određene radnje kao što su plaćanja, potpis dokumenata, pristup osetljivim podacima ili mrežama, i tome slično.

Sigurnost i bezbednost

IDBridge K50 kombinuje sigurnost pametnih kartica sa pristupačnošću USB-a kako bi pružio naprednu zaštitu svim vrstama osetljivih sistema, usluga i aplikacija. Token je kompatibilan sa svim sistemima sa USB vezom, a THALES pruža podršku za sve veće operativne sisteme.

Na token se može instalirati i IDGo Middlewere, koji podržava širok raspon bezbednosnih aplikacija. IDGo je kriptobiblioteka bazirana na pametnim karticama koja integriše kriptografiju pametnih kartica sa uslugama baziranim na PKI (inrastruktura javnog ključa) kako bi obezbedila najviši mogući nivo sigurnosti.

THALES-ov IDBridge K50 omogućava bezbedno onlajn bankarstvo, daljinski pristup podacima, zaštitu podataka i kontrolu pristupa rečunarima i mrežama.

Prenosivost

Gabariti slični USB stiku

Lakoća upotrebe

Plug and play

Robusna bezbednost

Otporan na vremenske uslove i neovlašćen pristup

Prilagodljivost

USB veza i podrška za Windows, Linux i MacOS