Gator

Gator je naše softversko rešenje za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Svi hardverski elementi dobri su samo ukoliko su podržani i sa softverske strane. Godine našeg rada uložene su u razvoj optimalnog softvera koji, u kombinaciji sa vrhunskim hardverom (terminalima i antenama) naših partnera, daje odlične rezultate.

Kontrola pristupa

Osnovne funkcionalnosti softvera Gator su vezane za fizičku kontrolu pristupa pojedinim prostorijama. U kombinaciji sa tokenom po vašem izboru, Gator vam omogućava da odobrite ili zabranite pristup nekim ili svim vašim prostorijama bilo kom zaposlenom ili bilo kojoj grupi zaposlenih prema potrebi. Ako želite da osigurate da samo zaposleni u noćnoj smeni mogu da uđu u objekat noću, da omogućite samo higijenskoj službi pristup svim kancelarijama, ili da sprečite da bilo ko osim tehničara pristupi server sali, Gator je rešenje za vas.

Woman, terminal access

Evidencija radnog vremena

Uredno vođenje evidencija ključ je za bezbrižno poslovanje, a praćenje prisustva zaposlenih ima i bezbednosne i praktične prednosti. Gator ima funkcionalnosti za evidenciju prisustva i kašnjenja, za praćenje rada u smenama, i mnoge druge mogućnosti koje olakšavaju rad HR službi, obezbeđenja, službe obračuna zarada, voznog parka i brojnih drugih. Gator je implementiran i u ustanovama visokog obrazovanja kao sredstvo praćenja prisustva na nastavi.

Redovno usavršavanje

Gator je rešenje koje se stalno usavršava i razvija i kome redovno dodajemo nove funkcionalnosti. Ovo znači i da redovno pratimo najsavremenije bezbednosne standarde koje ugrađujemo u naš proizvod. Gator unapređujemo i usavršavamo svakog dana – koristimo ga i sami – tako da je podrška za Gator dugoročno zagarantovana.

Iskustvo u implementaciji

Sistem je godinama u uspešnoj upotrebi

Redovni apdejti

Stalan razvoj i stalna podrška

Najviši standard bezbednosti

Pratimo i inkorporiramo savremene tehnologije

Visok stepen prilagodljivosti

Širok spektar mogućih podešavanja